Informatie

Burgers'ZooEvent Topteam in 1 dag !
27 maart 2018
Van 09.00 - 18.00 uur
Burger's Zoo | ARNHEM

  
Organisatie
Dit event wordt georganiseerd door MI Academy, de eventtak van Management Impact.


Kosten en korting
Alle genoemde prijzen excl. btw, per persoon.

  Tot 1 februari 2018 Vanaf 1 februari 2018
Reguliere prijs € 495 € 575

Abonnees Management Executive,
Tijdschrift M&O, Executive Finance

€ 475

€ 475
Collegaprijs, iedere 2e, 4e, etc. deelnemer (hele periode) € 275 € 275


Vragen over uw inschrijving:
Telefoon: 088-5840889
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

Voor alle overige vragen:
Telefoon: 088-5840840
E-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

Annuleren
Tot vier weken voor aanvang van de dag kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang betaalt u 25% van het inschrijfgeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen. Meer in de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet Management bv.

Voorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van Vakmedianet Management BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.